מסע הקודש הראשון של כבו"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א – לארה"ב

כסלו תשפ"ב
ניו גר'זי ארה"ב
10,000

מסע היסטורי נדיר לאחר עלותו על כס ההנהגה של מרן האדמו"ר לארה"ב שבועיים ימים של חיזוק גבולות הדושה, גדושים באירועים ובראשם חנוכת הבית לבית מדרשנו המפואר בלייקווד, מעמדים היסטוריים שנחרטו בדברי הימים, ביום המרכזי בתוך שעות הקמנו אירוע נפרד בחלון זמן קצר בין הכנסת ספר תורה לסעודת המצווה מעמד לחיים יוקרתי לתורמי בית המדרש בקצב בלתי אפשרי ובאזור לא מוכר בהצלחה מרובה בס"ד.

חזרה לכל המיוחדים