אירוע זיכרון של תורה – שנתיים להסתלקות מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

כ"ד כסלו תש"פ
בנייני האומה ירושלים
3000

אירוע הזיכרון במלאות שנתיים להסתלקות רשכבה"ג מרן רה"י בעל איילת השחר זיע"א בבנייני האומה, זכיתי כל ימי לחסות בצל קורתו, להיכנס בימי חג ומועד להתייעץ ולהתברך, והפסגה ללמוד בישיבתו ולהיות בין תלמידיו, התרגשתי מאד ליזום ולהפיק את האירוע לזכרו ביום היארצייט השני לכבוד המפעל הלימודי האדיר 'ישיבה על קברו' שהוקם לעילו נשמתו רבבות שעות לימוד בכל מקצועות התורה בהיקף שלא היה מעולם, המעמד בהשתתפות אלפים ובראשם גדולי הדור רבותינו מרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין זיע"א,  והדבר היווה סגירת מעגל אישית עבורי.

חזרה לכל המיוחדים